Kakelugnar

Kakelugnen – en vacker värmekälla med gammal historia

Kakelugnens historia kan härledas till de gamla pottugnarna som fanns i Italien redan på 600-talet. De bestod av ugnar med inmurade krukor där krukorna gjorde att den varma luften stannade kvar inne i ugnen. På 1500-talet ersattes de gamla pottugnarna med fyrkantiga ugnar klädda med kakel i starka färger. Från att ha varit färgrika blevContinue Reading “Kakelugnen – en vacker värmekälla med gammal historia”