Hur ljusloop-solcellstekniken fungerar

31 oktober 2022 Helen Johansson

editorial

Förnybar energikälla

Hållbarhet är ett hett ämne nuförtiden, och det med goda skäl. Miljöpåverkan från vårt sätt att leva idag är ohållbar och orsakar oåterkalleliga skador på vår planet. Vi måste hitta sätt att minska vårt beroende av fossila bränslen och övergå till förnybara energikällor. Solkraft är en av de mest lovande förnybara energikällorna, och solcellsljuskretsen är en ny teknik som kan revolutionera vårt sätt att använda solkraft.

Solenergi är en av de mest lovande förnybara energikällor som finns tillgängliga idag. Den nuvarande solcellstekniken har dock flera nackdelar, bland annat höga produktionskostnader och låg effektivitet. Forskare arbetar på nya solcellskonstruktioner som skulle kunna lösa dessa problem, och en av de mest lovande är ljusslinga solcell.

image

Effektiv omvandling

Hur solceller med ljusslinga fungerar
Nyckeln till solceller med ljusslingor är deras unika struktur. De flesta solceller består av ett eller två lager halvledarmaterial, till exempel kisel. Solceller med ljusslingor består däremot av flera lager av halvledarmaterial som är arrangerade i en slinga. När solljuset träffar cellen får det elektroner att flöda runt slingan i en kontinuerlig krets. Detta ger upphov till en ström som kan användas för att generera elektricitet.

Fördelar med solceller med ljusslinga
En av de största fördelarna med solceller med ljusslingor är deras effektivitet. Den nuvarande solcellstekniken omvandlar endast cirka 20 % av solens energi till elektricitet. Med solceller med ljusslinga kan man potentiellt öka den siffran till 60 %. De har också potential att vara billigare att producera än traditionella solceller. Detta beror på att de inte kräver dyra material som kisel. Dessutom är det mindre troligt att solceller med ljusloopar överhettas än traditionella solceller, vilket innebär att de skulle kunna hålla längre och vara mer hållbara.

Solceller med ljusslingor är en lovande ny teknik som skulle kunna göra solenergin effektivare och mer prisvärd. Även om det krävs mer forskning för att utveckla och förfina denna teknik, har ljusslingor-solceller potential att revolutionera industrin för förnybar energi. Tack för att du läste!

Fler nyheter