Ögonläkare i Stockholm kan åtgärda vanliga synfel

11 maj 2022 Cecilia Olsson

editorial

Det finns några vanliga synfel som drabbar en stor del av befolkningen förr eller senare. Det handlar om närsynthet, översynthet och astigmatism som alla påverkar synen på ett eller annat sätt och gör att man behöver bära glasögon eller linser vid vissa tillfällen eller hela dagarna beroende på hur allvarligt felet är. Det är dock inte alla som trivs med att bära glasögon eller linser, då kan en ögonlaserbehandling bli aktuell för att åtgärda synfelet så att man ska kunna se bra utan hjälpmedel. 

Hur ter sig de vanliga synfelen?

Närsynthet, eller myopi som det också heter, är ett synfel som gör att man ser sämre på långt håll. Detta synfel beror på att ljuset som kommer in i ögat bryts för mycket och fokuseras innan det når fram till näthinnan. Det gör att man ser objekt på lite längre avstånd suddigt, men har inga problem att se tydligt på nära håll. Översynthet, eller hyperopi som det också heter, innebär att man till skillnad från närsynthet har svårigheter att se på nära avstånd.

Ögonläkare Stockholm

Hos den som är översynt är ögat antingen för kort eller så är systemet för svagt brytande. Det kan även bero på en kombination av de två. Astigmatism är ett synfel som uppkommer på grund av en onormal krökning av hornhinnan. Det är vanligt att astigmatism uppstår på grund av en rubbning i ögats tillväxt, men synfelet kan också uppkomma efter skador eller operationer. Astigmatism gör att föremål på både långt och nära håll kan uppfattas som suddiga.

Besök ögonläkare i Stockholm för att åtgärda synfelet

På Lamera Medical Clinic i Stockholm arbetar erfarna ögonläkare som kan åtgärda olika synfel. De erbjuder bland annat ögonlaserbehandlingar med LASEK-metoden. Det är behandling som kan korrigera närsynthet, översynthet eller astigmatism hos personer mellan 20–45 år. LASEK är en av de mest beprövade metoderna inom ögonlaserbehandling. 

Fler nyheter