Vikten av avsättning till tjänstepension

22 januari 2024 Veronica Urena

editorial

Att planera för pensionen är ett av de viktigaste ekonomiska beslut vi gör i livet. Att sätta av pengar till tjänstepension är en central del i den planeringen, och kan göra skillnaden mellan en trygg ålderdom och en ekonomiskt osäker pensionstid. I den här artikeln går vi igenom vad tjänstepension är, varför det är viktigt att göra avsättningar till den, och hur du kan maximera din framtida pension.

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension är den del av pensionssystemet som arbetsgivaren ansvarar för. Det är en förmån som oftast är en del av kollektivavtalet och som arbetsgivaren automatiskt sätter av pengar till för din räkning. Men även om du inte har ett arbete där tjänstepension ingår i avtalet, kan du och din arbetsgivare komma överens om att göra egna avsättningar.

Tjänstepensionen är oftast uppdelad i två delar: en premiebestämd del och en förmånsbestämd del. Den premiebestämda delen bygger på att arbetsgivaren sätter in en viss procentandel av din lön i en pensionsfond varje månad, medan den förmånsbestämda delen baseras på vilken pension du kommer att få när du går i pension, beräknad på din lön och antal år i arbete.

avsättning till tjänstepension

Vikten av eget sparande

Även om tjänstepension från arbetsgivaren är en grundläggande del av pensionssystemet, är det för många inte tillräckligt för att uppnå den levnadsstandard man önskar som pensionär. Därför är det viktigt att också tänka på eget pensionssparande. Genom eget sparande kan du öka din framtida pensionsinkomst och på så sätt ge dig själv bättre möjlighet att upprätthålla en god livskvalitet.

Tjänstepensionen är dessutom ofta bunden till arbetsmarknaden. Skulle du förlora ditt arbete eller byta till en arbetsgivare som inte erbjuder samma pensionsförmåner, kan ditt pensionssparande påverkas negativt. Eget sparande ger en extra säkerhet och flexibilitet.

Strategier för avsättning

Det finns olika strategier för hur du kan göra avsättningar till din tjänstepension. En vanlig modell är att arbetsgivaren avsätter en viss procent av din månadslön, ofta mellan 4,5 till 30 procent beroende på inkomst och ålder. Som anställd bör du vara medveten om vilken procentandel som gäller för dig och om du har möjlighet att påverka storleken på denna avsättning.

Läs mer om afaforsakring.se

Fler nyheter