Grå starr: Symtom och behandling

13 juni 2023 Maja Bergman Lindberg

Grå starr, även känt som katarakt, är en vanligt förekommande ögonsjukdom som drabbar miljontals människor över hela världen. Sjukdomen innebär att ögats lins gradvis blir grumlig och påverkar synförmågan. Det är viktigt att vara medveten om de typiska symtomen på grå starr för att kunna söka rätt behandling i tid.

Symtom på grå starr

Grå starr kan ge upphov till olika symtom som gradvis förvärras över tiden.

1. Suddig syn

Det mest karakteristiska symptomet på grå starr är suddig och otydlig syn. Drabbade personer kan uppleva att deras syn blir allt mer oskarp, vilket kan göra det svårt att se detaljer på avstånd eller i närheten.

2. Nedsatt kontrast och färgseende

Grå starr kan påverka förmågan att skilja mellan olika nyanser och färger. Kontrasten kan minska, vilket gör det svårare att särskilja objekt och uppfatta detaljer.

grå starr

3. Känslighet för starkt ljus

Personer med grå starr kan uppleva ökad känslighet för starkt ljus, särskilt vid exempelvis bilkörning på natten eller i starkt solljus. Bländning kan vara ett vanligt problem.

4. Dubbelseende

Vissa individer kan uppleva dubbelseende i ett eller båda ögonen. Detta kan försvåra uppfattningen av objekt och göra det svårt att fokusera på en specifik punkt.

Behandling av grå starr

Det finns ingen medicinsk behandling som kan bota grå starr. När symtomen börjar påverka vardagen och försämra synförmågan kan en operation vara ett effektivt alternativ. De två vanligaste kirurgiska metoderna för att behandla grå starr följer nedan. Det är viktigt att notera att valet av behandling beror på individuella faktorer och rekommendationer från ögonläkare.

1. Kataraktoperation

Kataraktoperation är en rutinmässig och säker procedur som utförs av en ögonläkare. Under operationen avlägsnas den grumliga linsen och ersätts med en syntetisk lins, även kallad en intraokulär lins (IOL). IOL kan vara monofokala, vilket ger skärpa vid ett avstånd, eller multifokala, vilket ger skärpa både på nära håll och på avstånd.

2. Laserassisterad kataraktoperation

Laserassisterad kataraktoperation, även kallad femtosekund-laserassisterad kataraktoperation, är en mer avancerad teknik. Den använder en laser för att förbereda ögat inför operationen genom att skapa snitt i hornhinnan och mjukna upp den grumliga linsen. Därefter fortsätter läkaren med att ta bort den grumliga linsen och ersätta den med en syntetisk lins.

Sammanfattning

Grå starr, eller katarakt, är en vanlig ögonsjukdom som påverkar synen hos många människor. Genom att känna igen symtomen på grå starr, såsom suddig syn, nedsatt kontrast och färgseende, känslighet för starkt ljus och eventuellt dubbelseende, kan man vidta åtgärder i tid för att behandla sjukdomen. Kataraktoperation och laserassisterad kataraktoperation är två vanliga behandlingsalternativ som kan återställa synen och förbättra livskvaliteten för drabbade individer. Kontakta en ögonläkare för att få en korrekt diagnos och behandlingsrekommendationer för att hantera grå starr på bästa sätt.

Fler nyheter