Undvik risken att leva med svartmögel

10 december 2019 Cecilia Olsson
Undvik risken att leva med svartmögel

Mögelsvampar frodas och växer i hus med fuktig innemiljö. Fukt i hemmen är tyvärr mycket vanligt och kan orsakas av problem med själva byggnadskonstruktionen, vattenskador eller olämpliga levnadsvanor. Att leva i ett hus med svartmögel kan vara mycket farligt för hälsan och kan orsaka allergiliknande symptom som huvudvärk, trötthet, andningssvårigheter med mer.

Svartmögel kan också i värsta fall ge permanenta allergier, astma och även hösnuva. Det är genom att mögelsvampen friger sporer och giftiga partiklar i luften som den blir så hälsovådlig. Partiklarna blir extra farliga eftersom man inte kan se med blotta ögat och därför kan leva i ett mögligt hem utan att veta om det.

Man kan hålla koll på sitt hem genom att vara uppmärksam på om det uppstår gröna, svarta, bruna eller vita fläckar eller märken på väggar eller i taket. Gör man det bör man genast undersöka dom. Upplever man något eller några av symptomen som till exempel huvudvärk och andningssvårigheter så är det också mycket viktigt att försöka hitta källan till besvären. 

Om man tror att det kan finnas risk för att man har svartmögel i sitt hem kan man ta hjälp av AGX Mögeltest. De har ett stort urval av mögeltester till bra priser. Vilket test man ska använda sig av beror på om möglet är synligt eller ej. Är möglet synligt så är det bäst att använda sig av ett yt-test för att få en indikation på om det är mögelsvamp. Finns det däremot misstankar om att mögelsvampen döljer sig bakom till exempel paneler eller takpaneler så ska man istället testa med hjälp av ett luft- eller dammprov. Detta kan man enkelt göra själv med hjälp av ett lufttest. 

Så riskera inte att få bestående men på grund av svartmögel utan beställ ett test idag. Det är mycket viktigt att man har en frisk och trygg innemiljö i sitt hem. 

Fler nyheter