Trädgårdshjälp med kompetens

20 augusti 2020 jonas olsson

Vi är många som tycker att trädgårdsarbete går under rubriken “nöje”. Det är inte heller svårt att förstå för inget går upp emot utomhusarbete sommartid. Rensa ogräs, ta hand om bär och frukt, klippa gräs och ansa växtlighet ger inre tillfredsställelse och naturlig motion. Det är också väldigt konkreta belöningar när man sedan kan slänga sig i solstolen med ett glas svalkande dryck.

Ögonen får vila på blommor och grönska. Känslan av att vara ute och ändå vara hemma är oslagbar. Sedan finns det ibland arbeten som kräver lite mer och som inte tillhör veckorutinen, som stubbfräsning.

 

Större jobb kräver större engagemang

Träd är en viktig del av trädgården. De dränerar marken och ger skugga och förhindrar att vindarna får fritt spel. De ger skydd både mot vädrets makter och mot insyn. Alla är inte bekväma med att främlingar har full insyn i ens trädgårdsliv. Ibland är det ändå så att träd måste tas bort.

Det kan handla om sjukdomsangrepp eller att träden helt enkelt blivit så gamla att de dör. Det kan vara så att det har hänt saker som gör att träden inte längre står säkert utan är en fara för egendom och levande varelser.

 

 

Återskapa en levande trädgård

När trädet tagits ned och veden och riset forslats bort står man kvar med en stubbe. Ibland dekorativ och användbar, men oftast inte. Om möjligt är en stubbe mer besvärlig än själva trädet. Det enda vettiga är att ta bort den med Stubbfräsning. Sedan försvinner de underjordiska delarna av sig själva och blir så småningom mull. Att ta ned träd och stubbfräsa är inga arbeten för amatörer.

Det är till och med farligt om man saknar vana och teknik. Enklast och säkrast blir det om man anlitar yrkesfolk för jobbet. En användbar och njutbar trädgård har inte stubbar, så lyft luren och ta hjälp.

Fler nyheter