Omsorg om arbetsverktyg

13 augusti 2020 jonas olsson

För att ha en fungerande och smidig arbetsdag så krävs det att alla arbetsverktyg är väl omhändertagna och fungerar som de ska. Ett av de vanligaste arbetsverktygen är trucken som finns i en stor variation ända från handtruckar till stora teleskoptruckar på flera ton.

Arbetsplatserna kan vara ända från små lager i butiker till stora byggplatser där trucken arbetar utomhus. Men grundfunktionen är densamma för alla slags truckar och det är att frakta något från en punkt till en annan, och ofta är det något mycket tungt. Så för att ha en truck som alltid fungerar som den ska är det extra viktigt att utföra en truckservice med jämna mellanrum.   

Arbeta med service  

När man talar om att man arbetar med service så är det oftast ett yrke där man ger service till människor som man menar, som exempelvis inom hotell och restaurang. Men även de som arbetar med service av maskiner som exempelvis truckservice, arbetar ju med en slags service. Truckservice i Göteborg arbetar med truckar av alla de slag och ser till att de fungerar som de ska genom att byta ut slitna delar, fylla på vätskor och smörja delar som behöver detta. 

 

 

Äga eller hyra

Antingen man äger en truck av något slag, eller hyr den, så är det en daglig omsorg som krävs för att trucken ska vara i sitt bästa skick och fungera mellan gångerna som en truckservice utförs. Därför är det viktigt att man har en noggrann lista över vilka behov som trucken man äger eller hyr har och schemalägger de olika momenten som just den trucken behöver för att fungera bra.

Men det är även viktigt att man snabbt fångar upp ifall något verkar fel så att felet inte förvärras och kan orsaka ytterligare skador på trucken eller innebära att det medför en risk för användaren eller dess omgivning.

Fler nyheter