Kakelugnen – en vacker värmekälla med gammal historia

22 juni 2019 jonas olsson
Kakelugnen - en vacker värmekälla med gammal historia

Kakelugnens historia kan härledas till de gamla pottugnarna som fanns i Italien redan på 600-talet. De bestod av ugnar med inmurade krukor där krukorna gjorde att den varma luften stannade kvar inne i ugnen. På 1500-talet ersattes de gamla pottugnarna med fyrkantiga ugnar klädda med kakel i starka färger. Från att ha varit färgrika blev kakelugnarna så småningom svarta eller gröna. På 1700-talet kom de klassiskt vita kakelplattorna med blå dekor efter holländska influenser.

 

Viktigaste värmekällan

I samband med vedbristen i Sverige på 1700-talet blev det nödvändigt att ersätta de öppna spisarna som var ineffektiva och släppte ut alltför mycket värme genom skorstenen. Det beslutades att man skulle ta fram underlag för att få fram en mer effektiv värmekälla åt hushållen och detta resulterade i olika typer av kakelugnar. Tillverkningen av dessa tog fart. Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet var kakelugnen den vanligaste värmekällan i Sveriges bostäder. I takt med att centrala värmesystem installerades revs många kakelugnar ut. Det kan idag upplevas som ledsamt, inte minst med tanke på kakelugnens tilltalande estetik.

Värd sin plats i ett modernt hem

Kakelugnen har definitivt fått ett uppsving på senare år. Dels beror det på att många uppskattar de vackra ugnarna som kan sätta tonen inredningsmässigt för ett helt hem. Men med stigande energipriser finns det också anledning att återanvända kakelugnen som en utmärkt värmekälla. Den som har lyckan att ha en kakelugn i sitt hem kan behöva hjälp med att restaurera och få den funktionsduglig igen. Då gäller det att vända sig till någon med specialkunskaper. Det kan också vara möjligt att installera en ny kakelugn även om man inte har någon, eller flytta en befintlig till ett annat rum. För den som är intresserad av kakelugnar i Göteborg finns till exempel Kakelugnsmakare E. Henriksson som bedrivit sin verksamhet i flera generationer.

Fler nyheter