Att anlita en advokat
advokat

Att anlita en advokat

Det finns många olika situationer i ens liv då behovet av att anlita en advokat dyker upp. Till exempel behövs en advokat om du hamnat i tvistemål med grannen. Också vid skilsmässa och bostadsköp kan en tredje part behövas. De flesta av oss förknippar advokatyrket med problemlösning. Det är inte mer än rätt att tänka så. Ett problem finns – advokatens jobb är att lösa det. Behöver du en advokat i Göteborg, Stockholm eller Malmö kommer du att upptäcka att utbudet av advokatfirmor är väldigt stort. Är du bosatt i en lite mindre stad eller i glesbygden kan det hända att du behöver kontakta en advokatbyrå i närmaste storstad. Oberoende av var du bor och vad du behöver hjälp med så kommer advokaten du anlitar att skydda dina personliga intressen.

 

Komptensområden

Advokaterna specialiserar i olika kompetensområden. Därför är det viktigt att anlita en advokat som är kunnig inom ett område just du behöver hjälp med. Några exempel på huvudsakliga kompetensområden som finns är: brottmål, familjerätt, asyl- och migrationsrätt och allmän praktik. Frasen allmän praktik syftar på de flesta tvister som kan uppstå mellan privatpersoner och mindre företag samt vissa former av skadereglering. Sådana fall har advokatbyråerna kunskap och erfarenhet av att lösa.

 

Arvoden som varierar

Något väldigt viktigt att tänka på är att advokatarvodena kan variera kraftigt firmor emellan. En annan faktor som spelar stor roll vid prisbildningen är även själva problemet advokaterna anlitas för. Behöver du hjälp med upprättande av testamente, äktenskapsförord, samboavtal eller gåvobrev kan du fråga i förhand vad arvodet kommer att ligga på då det oftast handlar om ett fast pris. Gäller det brottmål eller en annan tvist kan det vara svårt för advokatbyrån att fastställa arvodet i förhand då det är okänt hur många timmar advokaterna kommer att lägga på just ditt fall. I sådana situationer kan du erhålla en preliminär kostnad.