Alla människors rättighet

13 juli 2019 jonas olsson
Alla människors rättighet

Det är alla människors rättighet att kunna leva ett liv. Inte bara överleva, utan faktiskt leva. Vi människor behöver känna oss delaktiga för att må bra. Vi behöver kunna delta i olika aktiviteter, träffa vänner och allra helst ha någon syssla som vi tycker känns meningsfull. Vårt samhälle är inte utformat för alla. För en person med en funktionsvariation kan en vanlig dag innebära en mängd hinder att ta sig över. Bara att komma in på ett café är inte självklart. Det räcker med att dörren in till cafét har en tröskel för att hindra en person i rullstol att komma in.

 

 

Personlig assistans behövs

För att kunna ge alla människor ett liv som innehåller glädje och samhörighet behövs personlig assistans. Alla har olika förutsättningar och de som har svårt att själva utföra grundläggande sysslor behöver hjälp. Lagen om LSS finns för att människor ska kunna få sina behov tillgodosedda. LSS är en så kallad rättighetslag. Den finns som en garanti för att människor ska kunna få goda levnadsvillkor. Utöver den rätt som finns genom annan lagstiftning, ska LSS ge rätt till särskilt stöd och service. Därför är LSS ett komplement till andra lagar. LSS är en väldigt viktig lag som ger grundläggande rättigheter.

 

Ta hjälp av assistanssamordnare

Det finns assistanssamordnare som kan hjälpa till med att matcha de som vill jobba som personliga assistenter med de som behöver assistans. Det man kan få personlig assistans med är till exempel: personlig hygien, måltider, på- och avklädning och att kommunicera med andra. Den som letar efter en personlig assistent kan antingen vända sig till en assistanssamordnare som kan erbjuda en personlig assistent. Här är ett exempel på en assistanssamordnare: https://adenaassistans.wordpress.com/. Det kan också vara så att man själv känner någon som skulle vilja jobba som personlig assistent. Då kan en assistanssamordnare hjälpa till att anställa den personen.

Fler nyheter